Розпорядження голови

УКРАЇНА

МЕДВЕЖАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Дрогобицького району Львівської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Медвежанського сільського голови

 

від  4  листопада  2016  року  № 22-к

 с. Медвежа

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про початок  проведення  перевірки  у  сільській раді,  передбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою  і четвертою статті 1 Закону України   «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 зі змінами (надалі – Порядок) та плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р:

  1. Здійснити в Медвежанській сільській раді заходи з очищення влади (люстрації) шляхом проведення відповідної перевірки щодо головного бухгалтера сільської ради Дудич Марії Володимирівни з 04.11.2016р.
  2. Призначити уповноваженою особою за проведення заходів з очищення влади секретаря  сільської ради  Чепіль Любов Михайлівну.
  3. Головному бухгалтеру сільської ради М.Дудич у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки (до  13 листопада 2016 року) подати секретарю сільської ради власноручно  написану заяву про те, що до неї не застосовуються або застосовуються заборони визначені частиною третьою  або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за встановленою формою та інших необхідних документів згідно вимог чинного законодавства.
  4. Секретарю сільської ради Л.Чепіль забезпечити:

1) ознайомлення головного бухгалтера сільської ради М.Дудич  з цим розпорядженням у день його видання;

2) оприлюднення інформації про початок проведення перевірки головного бухгалтера, копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) на офіційному веб-сайті територіальної громади села Медвежа у трьохденний строк після одержання заяви М. Дудич.

5.  Розпорядження оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті територіальної громади села Медвежа у день його видання.

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                               С.І.Коваль

Додатково додаємо скановані копії заяви та декларації:

zayava_deklaratsiya