Розпорядження голови

УКРАЇНА

МЕДВЕЖАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Дрогобицького району Львівської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Медвежанського сільського голови

від  17  листопада  2016  року  № 24-к

 с. Медвежа

      РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 Про початок  проведення  перевірки  у  сільській раді,  передбаченої Законом України «Про очищення влади»

          Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою  і четвертою статті 1 Закону України   «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 зі змінами та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р:

  1. Здійснити в Медвежанській сільській раді заходи з очищення влади (люстрації) шляхом проведення відповідної перевірки щодо спеціаліста-землевпорядника Медвежанської сільської ради Пігур Уляни Іванівни  з 17 листопада 2016 року.
  2. Призначити уповноваженою особою за проведення заходів з очищення влади секретаря  сільської ради  Чепіль Любов Михайлівну.
  3. Спеціалісту-землевпоряднику У.Пігур у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки (до 26 листопада 2016 року) подати секретарю сільської ради власноручно  написану заяву про те, що до неї не застосовуються або застосовуються заборони визначені частиною третьою  або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за встановленою формою та інших необхідних документів згідно вимог чинного законодавства.
  4. Секретарю сільської ради Л.Чепіль забезпечити:

1) ознайомлення спеціаліста-землевпорядника сільської ради У.Пігур з цим розпорядженням у день його видання;

2) оприлюднення інформації про початок проведення перевірки спеціаліста-землевпорядника, копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) на офіційному веб-сайті територіальної громади села Медвежа у трьохденний строк після одержання заяви У Пігур.

5.  Розпорядження оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті територіальної громади

села Медвежа у день його видання.

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                               С.Коваль