Рішення “Про сільський бюджет Медвежанської сільської ради на 2018 рік.”

                             У К Р А Ї Н А                         

                             МЕДВЕЖАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

            ДРОГОБИЦЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

    ХУІІІ сесія  VІІ  скликання

     Р І Ш Е Н Н Я

 від   20 грудня 2017 року   №  165

   с.  Медвежа

Про сільський бюджет Медвежанської  сільської ради на 2018 рік.

         Розглянувши проект сільського бюджету Медвежанської сільської ради на 2018 рік, поданий виконавчим комітетом сільської ради, враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, регуляторної та економічної політики (протокол № 20 від20.12.2017р.) відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, рішення Дрогобицької районної ради від 18.12.2017р.№ 207 “Про затвердження районного бюджету Дрогобицького району на 2018 рік”, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада вирішила:

 1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2018рік в сумі 450300 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 448600  грн., спеціального фонду бюджету у сумі 1700 грн. (додаток № 1).

 1. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018 рік у сумі 450300 грн., в т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 448600 грн., видатків спеціального фонду бюджету у сумі 1700 грн.(додаток № 2).

 2. Установити розмір оборотного касового  залишку бюджетних коштів сільського  бюджету  у  сумі 2000 грн. ( додаток № 3).

 3. Врахувати, що рішенням районної ради від 18.12.2017р.№ 207 “Про затвердження районного бюджету Дрогобицького району на 2018 рік”  у районному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти для сільського бюджету: інша дотація у сумі 240000 грн., субвенція на утримання ФАПу у сумі 70000 грн, на утримання  сільської бібліотеки у сумі 52300 грн., на утримання Народного дому у сумі 16300 грн.

 4. Відзначити, що для фінансування найнеобхідніших видатків загального фонду сільського бюджету, забезпечення збалансованого розпису доходів і видатків сільського бюджету на протязі 2018 року має місце недостатність бюджетних коштів, спричинена змінами до бюджетного і податкового законодавства, у сумі 333560 грн., з них: для органу місцевого  самоврядування у сумі  243000 грн., для Народного дому у сумі  55665  грн. і для бібліотеки у сумі 34895 грн.,  згідно поданих виконавчим комітетом сільської ради розрахунків, джерелом покриття яких є  нерозподілена  у районному бюджеті сума  іншої дотації відповідно до пункту 14.5 рішення Дрогобицької районної ради від 20.12.2017р. № 207.

 5. Затвердити договори про міжбюджетний трансферт (субвецію) від 18.12.2017р., укладені з Дрогобицькою районною радою на фінансування ФАПу, Народного дому, сільської бібліотеки (додаються).

 6. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню.

 1. Установити, що у 2018 році:

  • У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, виконавчий комітет сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

  • У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється виконавчим комітетом сільської ради з наступним затвердженням сільською радою.

 1. Надати право виконавчому комітетові сільської ради:

9.1. За підсумками виконання сільського бюджету на протязі 2018 року звертатися до Дрогобицької районної державної адміністрації, Дрогобицької районної ради про необхідність додаткового виділення з районного бюджету іншої дотації для покриття вказаної у пункті 5 цього рішення недостатності коштів сільського бюджету, запобігання виникненню заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ сільської ради та розрахунків за спожиті енергоносії.

9.2.У разі зміни або встановлення районною радою обсягу міжбюджетних трансфертів для сільського бюджету на 2018 рік, розподіляти та перерозподіляти їх між бюджетними установами шляхом внесення відповідних змін до показників сільського бюджету.

9.3.Здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в банківських установах державного сектору відповідно до положень Бюджетного кодексу України за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

9.4.Відповідно до вимог статті 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2018 році в особі сільського голови одержувачем:

- середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів сільського бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”;

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку сільського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках сільського бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.

9.5.У разі внесення Міністерством фінансів України змін  та доповнень до бюджетної класифікації  у частині  присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, врахувати  такі зміни під час складання  та виконання  розпису сільського бюджету на 2018 рік.

10.Зобов’язати  виконавчий комітет сільської ради:

10.1.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

10.2.Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.3.При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ, передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

10.4. Підготувати на розгляд сільської ради проекти рішень (пропозиції) щодо скерування вільних коштів загального фонду та (або) залишків коштів спеціального фонду сільського бюджету на розвиток установ охорони здоров’я, освіти, культури, які знаходяться на території сільської ради, за клопотанням керівників відповідних установ.

 1. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками Західного офісу Державної аудиторської служби України та фінансового управління Дрогобицької райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до сільського бюджету.

 2. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

 4. Рішення оприлюднити на інформаційному стенді у п’ятиденний строк з дня його прийняття та на веб-сайті територіальної громади села Медвежа.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної та економічної політики (Л.Мацьків).

Сільський голова                                                              С.Коваль

Додатки: Додатки до сільського бюджету 2018

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>